Mina patienter blir friska
Nya patienter välkomna!

Den moderna medicinen har utvecklats i en allt snabbare takt. Dessvärre har dock en lång rad med nya forskningsrön av någon märklig anledning ännu inte anammats allmänt av den offentliga vården. Resurserna räcker inte till, så att det är mindre vanligt med utredningar så som det var brukligt innan den offentliga vården började avvecklas. Detta har en obehaglig effekt på patientens möjlighet att få bukt med besvären/sjukdomen då det är nödvändigt att ha en klar bild över vad det är som är orsaken till obalansen i kroppen. Utan att åtgärda orsaken till problemet kan man inte förvänta sig att patienten kan bli frisk. Att bara dämpa symptomen ökar inte på välbefinnandet. Dessutom är det ineffektivt och dyrt i längden. Man behöver inte vara en läkare för att se den logiken. Dock tänker våra politiker och sjukvårdsmyndigheter annorlunda. Resultaten är talande.

På vissa håll kan det dröja många år innan man börjar tillämpa nyvunna kunskaper – det tycks vara bekvämare att ’köra i gamla spår’. Men, på en del kliniker, i regel privata, och sådana som noga följer utvecklingen (oftast utländska) kan man få hälsotillståndet utvärderat på ett mer up-to-date och effektivt sätt. Och där kan man även bli behandlad på ett sätt som resulterar i ett snabbare tillfrisknande.

Denna mottagnings ambition är just att ständigt söka uppdatera den medicinska kompetensen och integrera den i sitt program, därhelst det är möjligt.

Mottagningen har drivits i Boris Dragins regi sedan 1980.
Boris har en gedigen, kinesisk utbildning i botten (v.g. se omstående sida), påbörjad i slutet av 70-talet.
Under åren har Boris rest till Kina ett okänt antal gånger och förkovrat sig i ämnet traditionell kinesisk medicin.  

Vidare har Boris intresserat sig för den moderna näringsläran (förutom den kinesiska), lärt sig effektiva avgiftnings- metoder, kostterapi och en del annat som bidrar till att akupunkturbehandlingar ger snabbare resultat. Akupunkturbehand- lingar är kostsammast, men inte alltid effektivast. Att ta hänsyn till alla faktorer som bidrar till att man är sjuk ger alltid bäst och snabbast terapieffekt.

För att komma åt problemet är det självklart nödvändigt att utröna vad det är som orsakar sjukdomen. Helhetssynen har, efter att ha varit ett skällsord inom den offentliga vården, sedan några år t.o.m. anammats av en del av sjukvårds- personalen. Så det går framåt.

I sin terapi tillämpar Boris i huvudsak äkta kinesisk akupunktur, vilken i mån av tillgång gärna kompletteras med kinesiska örtmedicinska preparat, en rad med kosttillskott och en del biologiskt- medicinska preparat (bl.a. natur- medel). En del av dessa finns att köpa på hälsokosten. Medel som har biverk- ningar av något slag undviks. Det ska inte behöva kosta hälsa för att få ett tillstånd eller en åkomma behandlad. Biverkningarna från alla ’apoteks- mediciner’ får räcka.

I regel kostar en behandling 625:-, beroende på vad som behöver göras och hur lång tid det tar. För företag, vid friskvård, rehab av anställda och liknandeär avgiften c:a 625+moms. Företag drar av hela kostnaden, medan de som har sjukvårdsförsäkring kan få kost- naden täckt den vägen.

I vissa fall kan ytterligare prover behöva tas för att komplettera sjukdomsbilden. Det kan bli aktuellt när det finns indikation på hormonella rubbningar,
Mottagningen är privat, och Försäk- ringskassan ersätter inte dessa behandlingar. Kostnaden är i övrigt beroende på vilka moment som ingår i en behandling och kan därför variera.

Basic training, TCM Acupuncture (1982)
Advanced training, TCM Acupuncture (1987)

Tjänster

Traditionell kinesisk akupunktur

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Kosmetisk Akupunktur

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Detox Program

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Viktminskning med FIR

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Företagshälsovård

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Rehabilitering

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.